NHÀ HÀNG HẢI SẢN BIỂN RẠNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô A1.4 đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Email: haisanbiendanang.vn@gmail.com

Số điện thoại: 0976 343 579

BẢN ĐỒ